Shërbimi i Monitorimit të Atmosferës së Kopernikut (CAMS), ofron informacion të rëndësishëm në lidhje me hulumtimet mbi COVID-19.

Në krizën botërore që ka shkaktuar COVID-19, ka një interes të gjerë për informacion të përditësuar në lidhje me klimën dhe atmosferën. Shërbimet po ndihmojnë studiuesit, politikëbërësit dhe qytetarët me të dhëna të rëndësishme atmosferike.
Shërbimi i Monitorimit të Atmosferës së Kopernikut tashmë monitoron kushtet atmosferike në të gjithë botën, në baza ditore. Një mikrosite i dedikuar ofron informacione të përditësuara për cilësinë e ajrit në baza ditore dhe javore. Kjo faqe përfshin hartat, periudhën kohore të monitorimit dhe animacionet e dioksidit të azotit (NO2) dhe grimcave të imëta (PM10) për 50 qytete të mëdha evropiane.

Bazuar në satelitët, vëzhgimet në terren dhe modelet numerike, monitorimi i atmosferës së CAMS bën të mundur për të parë se cilat janë nivelet aktuale të ndotjes së ajrit në të gjithë Evropën, përfshirë efektet e masave të izolimit në cilësinë e ajrit.
Kjo është mjaft komplekse, pasi ndryshimet e vazhdueshme të motit dhe llojet e emetimeve mund të shkaktojnë ndryshime të mëdha në përqendrimet sipërfaqësore të ndotësve. Sidoqoftë, CAMS ka evidentuar një ulje të niveleve të NO2 në Italinë Veriore që nga izolimi. Për më tepër, CAMS po shqyrton efekte të tjera që ndotja e ajrit mund të ketë në COVID-19.

Megjithëse nuk ka prova që ndotja e ajrit po luan një rol në përhapjen e virusit të ri të koronës, CAMS po punon së bashku me ekipet e kërkimit mjekësor për ta shqyrtuar këtë cështje. Megjithatë, ndotja e ajrit ndikon në shëndetin kardio-pulmonar dhe reagimin imunitar, të cilat mund të përkeqësojnë të sëmurin me COVID-19, psh. ata që kanë probleme alergjike ose ata që banojnë në një qytet të madh ku cilësia e ajrit është e dobët.

Nga ana tjetër, Shërbimi i Ndryshimit të Klimës të Kopernikut (C3S *) ka punuar me ekspertë të programeve mjedisore, për të zhvilluar një aplikacion që lejon autoritetet shëndetësore dhe qendrat e epidemiologjisë të shqyrtojnë nëse temperatura dhe lagështia ndikojnë në përhapjen e koronavirusit. Ky aplikacion është i aksesueshëm për të gjithë.

C3S siguron informacione mbi ndryshimet e klimës në të kaluarën, sot dhe në të ardhmen të tilla si: temperatura, lagështia dhe rrezatimi ultraviolet. Studiuesit mund të përdorin aplikacionin për të lidhur këto të dhëna me vendndodhjen e vdekjeve të COVID-19 për periudhën Janar, Shkurt dhe Mars 2020, të siguruara nga Universiteti Johns Hopkins.

Nëse konfirmohet një lidhje midis përhapjes së virusit dhe motit, të kesh informacion në lidhje me kushtet e pritshme të klimës për muajin e ardhshëm do të ishte një ndihmë mjaft e rëndësishme në informimin e qeverive për ndërhyrjet më të përshtatshme.

Burimi:https://atmosphere.copernicus.eu/copernicus-provides-vital-information-advance-covid-19-research
Përshtati: Qendra “Grupimi Ekolevizja”

Posted by: ekolevizja | April 2, 2020

Forcimi i lidhjeve duke mbajtur distancën

Sections

Të gjithë jemi të barabartë para këtij virusi. Kjo është një kohë unike për të forcuar komunikimin e komuniteteve në të gjithë botën, ndërsa punohet për të luftuar këtë kërcënim global.
Pavarësisht se është një problem i shëndetit publik, ne mund të ndihmojmë të gjithë që kjo pandemi të zvogëlohet në të gjitha aspektet e jetës: në aspektin e shëndetit, ekonomisë, arsimit etj.

Komunitetet në pjesë të ndryshme të botës janë në faza të ndryshme të reagimit ndaj koronavirusit. Mund të mësojmë shumë nga njëri-tjetri. Duke u bazuar në Organizatën Botërore të Shëndetit dhe në udhëzime të tjera, blogu https://www.inspiritcreatives.com/category/covid19/ kërkon të mbledhë dhe shpërndajë histori që informojnë, frymëzojnë njerëzit dhe shpreson të forcojë lidhjen sociale, ndërsa të gjithë praktikojnë distancën fizike.


Ju ftojmë të kontribuoni. Aktualisht kërkohen histori në fushat e mëposhtme:
1. Këshillat për izolimin – çfarë po bëni për ta bërë këtë kohë më të shëndetshme, më pak stresuese dhe më pozitive?
2.Produktet higjienike – çfarë po bëni për të mbajtur veten dhe familjen tuaj të sigurt nga infeksioni Corona?
3. Veprimet e komunitetit – çfarë po bëni ju dhe fqinjët tuaj për të ndihmuar njëri-tjetrin?
4.Punimi nga distanca – si po prodhoni realitete të reja të punës?
5.Klasë virtuale – si po mësoni nga shtëpia, përvec platformës Google Classroom?
6. Politikat Publike – cilat politika po lehtësojnë problemet tuaja?
7. Siguria e shërbimeve thelbësore – çfarë po bëhet për të mbajtur mirëfunksionimin e furnizimit me ushqim, ujë, telefon, internet dhe kanalizimeve në komunitetin tuaj?
8. Kujdesi shëndetësor – si po e menaxhoni këtë situatë ju si punonjës shëndetësor, çfarë po bëni për të mbrojtur veten dhe të tjerët, cilat risi duken premtuese?

Përshtati: Qendra “Grupimi Ekolevizja”

Në lidhje me sjelljen higjenike dhe masat e tjera parandaluese, të gjithë ne duhet të sigurojmë veten dhe familjen nga informacionet e gabuara që përhapen, rreth mbrojtjes nga koronavirusi.

Organizata Botërore e Shëndetit paralajmëron botën, në lidhje me tendencat e miteve të propaganduara nga njerëzit, nëpërmjet mjeteve të ndryshme të komunikimit masiv. Ky keqinformim mund të mashtrojë njerëzit, duke rritur kështu rrezikun e tyre për përhapjen e sëmundjes.

Frika e kësaj pandemie vazhdon të rritet çdo ditë, pasi numri i të infektuarve, po shtohet në të gjithë globin. Aktualisht sëmundja është përhapur në 190 shtete, dhe pavarësisht përpjekjeve inovative nga qeveritë, organizatat ndërkombëtare dhe palët e interesuara, numrat e të infektuarve vazhdojnë të rriten.

Duke qenë se për momentin nuk ka kurë ndaj kësaj pandemie, masat parandaluese qëndrojnë si mënyra e vetme për të reduktuar përhapjen e sëmundjes. Prandaj, nevoja që publiku të informohet mirë për Covid-19, është mjaft e rëndësishme.
Larja efektive e duarve, përdorimi i desinfektantëve të duarve me bazë alkooli, shmangia e kontakteve të drejtpërdrejta, teshtitja dhe kollitja me kujdes, janë ndër masat parandaluese të sugjeruara nga profesionistët e shëndetit publik, për të zvogëluar përhapjen e Covid-19.

Informacioni dhe shkëmbimi i njohurive realizohet lehtësisht në këtë epokë moderne, në krahasim me shumë vite më parë dhe me kalimin e kohës do të bëhet edhe më e lehtë.
Megjithatë, publikimi në mediat sociale dhe në forma të tjera të shkëmbimit të informacionit pa verifikuar vërtetësinë e tij, ka sjellë gjithashtu hedhjen e informacioneve të gabuara për publikun e gjerë.

Keqinformimi mbi masat luftuese të koronavirusit, formon sjelljen e popullsisë së Ganës për sëmundjen (Maxwell Awumah, Gana)

Një studim i kohëve të fundit i kryer nga Leadccoach Consult, i udhëhequr nga Emmanuel Kofi Bondah, hulumtues kryesor i Leadccoach Consult dhe një studiues i shëndetit publik në Kolegjin e Shëndetit Publik të Ganës, zbuloi gjetje interesante në lidhje me atë se sa i besojnë Ganainët mitet e përhapura mbi Korona Virusin.
Ganainët besojnë se dinë “shumë” ndërsa vetëm disa prej tyre thanë se dinë “disa gjëra ose vetëm pak” për Covid-19. Rezultati mesatar i Ganainëve që kaluan provimin mbi mitet Covid-19 ishte 50 %. Kështu, mesatarisht, Ganainët besojnë në rreth gjysmën e informacioneve të gabuara që publikohen.
Media sociale (WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, etj.) dhe radio / TV ishin burimet e deklaruara gjerësisht të informacionit për Covid-19 përkatësisht 88% dhe 59% te Ganainët.

Mitet kryesore të cilat i besonin nga pjesëmarrësit në studim janë si vijon:
1. Spërkatja e alkoolit ose klorit në të gjithë trupin tuaj mund të vrasë koronavirusin e ri (37.5%)
2. Ushqimi i hudhrës ndihmon në parandalimin e infeksionit me koronavirusin e ri (36%)
3. Bërja e një dushi të nxehtë mund të parandalojë sëmundjen e re koronavirus (33.4%)
4. Virusi COVID-19 nuk mund të transmetohet në zonat me klimë të nxehtë dhe të lagësht (30%)
5. Shpëlarja e rregullt e hundës me ujë të kripur ndihmon në parandalimin e infeksionit me koronavirusin e ri (30%)
6. Antibiotikët janë efektivë në parandalimin dhe trajtimin e koronavirusit të ri (23%)
7. Tharëset e duarve janë efektive në vrasjen e koronavirusit të ri (27%).

Rekomandohet që Ganainët të kërkojnë informacione përkatëse nga autoritetet e besueshme dhe që palët e interesit të shëndetit publik të adresojnë disa nga këto keqkuptime që janë përhapur gjerësisht në popullsinë e Ganës.

Burimi: https://www.inspiritcreatives.com/covid19-truthful-communication/

Përshtati: Qendra “Grupimi Ekolevizja”

Older Posts »

Categories