Posted by: ekolevizja | November 2, 2020

Nisma Rajonale “Pema e Miqësisë”

This image has an empty alt attribute; its file name is 123139241_815739635885377_1861457946562302439_n-1.jpg

Njoftim për shtyp – Nisma Rajonale “Pema e Miqësisë” në Tiranë dhe kryeqytetet e tjera rajonale.

Tiranë, 30 Tetor 2020 – Instituti për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit i është bashkuar nismës Rajonale “Pema e Miqësisë” të mbështetur nga Fondi Evropian për Ballkanin (European Fund for the Balkans (EFB)). Nisma “Pema e Miqësisë” konsiston në mbjelljen e 400 pemëve në të gjitha kryeqytetet e rajonit.

Ideja e realizimit të kësaj nisme është kompensimi i emetimeve të CO 2 të çliruara në atmosferë për shkak të transportit ajror pergjate vitit 2019. Qëllimi i nismës është të provojë se, duke marrë përgjegjësi individuale, mund të bëhet një ndryshim në nivelin lokal dhe rajonal. Mbjellja e pemëve u realizua ne të njëjtën kohë (30 Tetor) në Beograd, Shkup, Prishtinë, Tiranë, Podgoricë dhe Sarajevë. Në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit dhe me pjesëmarrjen e vullnetarëve u realizua mbjellja e 60 pemëve në Parkun e Madh të Liqenit të Tiranës.

“Ky aktivitet ka për qëllim kryesisht rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve në rajon në lidhje me pasojat e veprimeve të tyre individuale në ndotjen e mjedisit. Për shkak të gjendja aktuale në të cilën ndodhen vendet e Ballkanit Perëndimor si rezultat i pandemisë Covid-19 ka ndikuar në përfshirjen e një numri më të ulët të qytetarëve në aktivitet, ndyshe nga ç’ishte parashikuar përgjatë planifikimit, por mesazhi kryesor qëndron i njëjtë.

Organizatorët kanë vendosur të ndërmarrin këtë nismë për të rritur gjithashtu ndërgjegjësimin për ndotjen e lartë të ajrit në vendet e rajonit:
“Vitin e kaluar, kryeqytetet në rajon u renditen në listat e qyteteve më të ndotura në botë dhe për këtë arsye është e rëndësishme të ndërmerren hapa të përbashkët dhe konkretë për të parandaluar që kjo gjëndje të vazhdojë. Mbjellja e pemëve është një nga kontributet me më rëndësi në këtë drejtim ”

Rëndësi të vecantë në realizimin e nismës “Pema e Miqësisë” ka pasur dhe bashkëpunimi midis organizatave lokale në 6 kryeqytet e rajonit të cilat iu bashkuan kësaj nisme:
For Clean and Pretty Sarajevo nga Sarajeva,
Instituti për Menaxhimin e Mjedisit dhe Territorit nga Tirana,
Sbunker nga Prishtina,
Skopje Smog Alarm, Air Care dhe Treebank nga Skopja,
OZON nga Podgorica,
Right to the City, The Forest Sings dhe Streets for Cyclists nga Beogradi


Deklaratë për shtyp
Në Europë, 104 milion njerëz nuk mund të gjejnë rehati në shtëpi gjatë verës, pa folur për Mesdheun, ku vala e të nxehtit është më e shpeshtë dhe e fuqishme. Varfëria energjitike shkakton shumë pamundësi për ata që vuajnë pasojat e saj: vështirësi ekonomike, pamundësi për të paguar faturat, veçim shoqëror madje edhe probleme me shëndetin. Fuqizimi i grave për të luftuar ndaj varfërisë energjitike në Mesdhe, kufizon ndikimin në shëndet e shoqëri si dhe pabarazinë gjinore, që janë dhe objektivat e vendosura nga 9 partnerët e projektit EmpowerMed. Ky projekt nis fushatën e komunikimit me nxjerrjen e faqes zyrtare dhe videos.

Gratë si shtyllë në luftën ndaj varfërisë energjitike në Mesdhe
Varfëria energjitike është situata në të cilën një familje nuk mund të kap minimumin e duhur të nivelit të konsumit të energjisë që të përballojë nevojat themelore. 57 milion vetë në Europë janë të prekur, sidomos gratë. Projekti EmpowerMed synon të trajtojë pabarazinë gjinore duke përmirësuar kushtet e jetesës të më shumë se 10,000 njerëzve, 60% e të cilëve janë gra.

Prani e lartë e varfërisë energjitike në zonat bregdetare të Mesdheut
Vendet e Mesdheut nuk janë më vulnerabël ndaj varfërisë energjitike vetëm nga vala e të nxehtit. Këto vende përballen me çështje si mungesa e izolimit të ndërtesave, mungesa e sistemit qendror të ngrohjes, kosto të larta për ngrohjen dhe ftohjen, strehim i papërballueshëm, punë të dorës së dytë, që çojnë në pasiguri dhe numër të lartë të të ashtuquajturve punëtorë të varfër.

Projekti europian EmpowerMed do të ofrojë ndihmë për më të prekurit
Ndaj këtij realiteti, projekti europian EmpowerMed u hartua për të trajtuar varfërinë energjitike në Mesdhe me vëmendjen te gratë. Projekti do të ofrojë vizita në shtëpi dhe instalim falas të pajisjeve për kursim energjie. Mbledhje kolektive dhe tryeza pune të tipit ‘bëje vetë’ do të aftësojnë njerëzit në përmirësimin e mirëqenies në shtëpitë dhe bashkësitë e tyre. Përveç trajtimit praktik të varfërisë energjitike, projekti do të ofrojë rekomandime politike në nivel sistematik. Ky projekt 4-vjeçar ka bërë së bashku 9 partnerë nga 7 vende evropiane (Shqipëri, Kroaci, Spanjë, Francë, Gjermani, Itali, Slloveni) për të fuqizuar mbi 4,200 familje të prekura nga varfëria energjitike.

Faqja zyrtare dhe video e projektit EmpowerMed paraqesin synimin e tij.

Video e projektit EmpowerMed thekson sfidat dhe aktivitetet e projektit, si dhe ndikimin e pritur. Video gjendet në këtë link:
http://www.youtube.com/watch?v=Nv_pT7CGsRs
Adresa e faqes zyrtare ështëempowermed.eu. Ajo hedh dritë mbi sfidat dhe zhvillimet në luftën ndaj varfërisë energjitike.
Të rejat nga projekti EmpowerMed mund t‘i ndiqni dhe në mediat sociale: Facebook (Empowermed.eu) dhe Twitter (@EmpowerMed.eu).

Kontakti për shtypin
Arion Sauku
arion.sauku@milieukontakt.org
Ekspert Mjedisi dhe Planifikues Urban

Web site http://www.empowermed.eu / Facebook Empowermed.eu / Twitter@EmpowerMed.eu

Projekti “Forumi për kujdesin ndaj komunitetit i titulluar “Zëri Juaj” ka ndihmuar mijëra njerëz vulnerabel për të luftuar pasojat e izolimit, gjatë pandemisë së koronavirusit. Që nga izolimi, stafi dhe vullnetarët e forumit kanë bërë më shumë se 6.000 thirrje, duke qënë në kontakt me rreth 4500 njerëz.

Stephen Harrison, përfaqësues i forumit tha: “Ndërsa jemi të distancuar fizikisht, ne jemi të lidhur nga pikëpamja sociale. Ne i kemi dëgjuar komunitetet dhe punojmë me partnerë për t’iu përgjigjur situatës që t’ju vijnë në ndihmë komuniteteve”.

Forumi punon vazhdimisht për të mbështetur njerëzit me probleme shëndetësore afatgjata dhe që vuajnë nga vetmia. Gjatë shpërthimit të Covid-19, forumi ka përdorur të gjitha burimet, për të mbështetur grupet vulnerabël. Në disa raste stafi dhe vullnetarët kanë qëndruar në linjë deri në një orë, duke dëgjuar me vemendje problemet e tyre dhe duke i ofruar mbështetje psikologjike dhe sociale. Të rinjtë u kanë ofruar ushqime, u kanë dërguar vepra arti, video humoristike dhe u kanë kënduar njerëzve që kanë qenë më vulnerabël nga koronavirusi.

Për më shumë informacion mund të shkruani në adresën e e-mailit: enquiries@yourvoice.org.uk

Older Posts »

Categories