46492888_10156431071007561_2335019271811235840_n

Një trajnim tre-ditor për organizatat e shoqërisë civile nga Shqipëria dhe Maqedonia mbi Advokim dhe Lobim u zhvillua në Tiranë, më 21-23 Nëntor 2018. Trajnimi mblodhi rreth 30 OSHC të cilat patën mundësinë të përmirësonin njohuritë dhe aftësitë e tyre në konceptin e advokimit publik dhe lobimit si një mjet për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm.

Read More…

Advertisements
Posted by: ekolevizja | November 20, 2018

Parashikimi meteorologjik (20-21 nëntor 2018)

IGJEUM

Reshjet

Read More…

Buxheti Ministrise

Ministria e Turizmit dhe e Mjedisit vitin e ardhshëm do të këtë në dispozicion një buxhet prej 2.4 miliardë lekë. Pjesa më e madhe e buxhetit në vitin 2019 është parashikuar të shpenzohet për administrimin e pyjeve, behët fjalë për 1.1 miliardë lekë nga 800 milion në vitin 2018.

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka nisur tashmë një plan kombëtar për gjelbërimin e vendit deri në vitin 2020 për mbjelljen e 20 milion e 200 mijë pemëve. Sipas buxhetit 200 milion lekë do shkojnë për planifikim, menaxhim dhe administrim në këtë ministri, 800 milion lekë janë parashikuar për programe në mbrojtje të mjedisit dhe vetëm 300 milion lekë do të shpenzohen për zhvillimin e turizmit.

Older Posts »

Categories