Qendra “Grupimi Ekolevizja”, në kuadër të 22 Prillit, Ditës Botërore të Tokës, realizoi një aktivitet me nxënësit e shkollës “Marie Logoreci”.

Nxënësit e klasës VIA dhe VI B zhvilluan një aksion pastrimi nga mbetjet plastike në oborrin dhe mjediset përreth shkollës së tyre, me mbështetjen e organizatës si dhe të mësuesit të biologjisë, Ahmetit.

Nxënësit u pajisën me doreza e qese plastike dhe shishet plastike të grumbulluara i hodhën në koshin e vendosur në oborrin e shkollës. Aktiviteti synoi edukimin dhe ndërgjegjësimin e brezit të ri mbi ndotjen nga plastika, nëpërmjet veprimit, për të mos hedhur shishet plastike në tokë. Ata u ndërgjegjësuan mbi reduktimin e përdorimit të plastikës, ripërdorimit dhe riciklimit.

Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit: “Kryeqytetet që bashkëpunojnë për sfidat e përbashkëta në menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme – Jerevan, Varshavë, Tiranë”, financuar nga Bashkimi Evropian.

Në datën 20 shkurt, organizata “Grupimi Ekolevizja” zhvilloi eventin e parë të projektit: “Të mësojmë rreth riciklimit, nëpërmjet veprimit dhe filmimit! Shkollat që do të përfshihen në këtë projekt, janë shkolla 9 vjecare “Marie Logoreci” dhe gjimnazi “Abdulla Keta”, në Shkozë.  

Rreth 90 nxënës nga shkollat e përfshira në këtë projekt morrën informacion dhe u edukuan rreth reduktimit, ripërdorimit dhe riciklimit të mbetjeve, në dobi të mjedisit dhe ekonomisë. Ata morën gjithashtu informacion rreth koncepteve si ekonomia qarkulluese dhe ekonomia e gjelbër.

Një vemendje e vecantë ju kushtua ndotjes që vjen nga plastika, si një nga ndotësit kryesorë në Shqipëri dhe në botë. “Nga Planeti Blu, po kthehemi në Planetin Plastik” -ngriti me shqetësim edhe mësuesi i biologjisë z. Ahmet Shyqyri, në shkollën: “Marie Logoreci”.

Nxënësve ju theksua që ata mund të ndërmarin veprime të thjeshta në përditshmërinë e tyre, për të mbrojtur mjedisin nga mbetjet. Më pas ata u informuan rreth aktiviteteve të radhës dhe angazhimit të tyre në projekt. Një interes të vecantë nxënësit treguan rreth vizitës në fabrikën e riciklimit dhe  konkursit që do të zhvillohet në muajin e fundit të projektit, në muajin Maj. Ata në rolin e kineastëve të vegjël do të konkurojnë me filma, me fokus ndotjen nga mbetjet dhe evidentimin e rëndësisë së menaxhimit të tyre.

Ky miniprojekt, realizohet në kuadër të projektit: “Kryeqytetet bashkëpunojnë për sfidat e përbashkëta në menaxhimin e mbetjeve të rrezikshmeJerevan, Varshavë, Tiranë”, i financuar nga Bashkimi Europian, me mbështetjen e Bashkisë Tiranë.

Posted by: ekolevizja | November 21, 2021

REGJISTRI I PREMTIMEVE ELEKTORALE PËR MJEDISIN

📗Informimi dhe ndërgjegjësimi mbi programet mjedisore për dymbëdhjetë (12) sektorë të mjedisit dhe premtimet e tetë partive (politike, të kryera nga Kryetarët dhe kandidatët për deputet, Legjislatura 2021-2025 dhe 2017-2021 është qëllimi i regjistrit të premtimeve elektorale për mjedisin.

👉Këtu, të gjithë aktorët e interesuar mund të gjejnë premtime për sektorë kyç të mjedisit, kohën dhe vendin që janë bërë ato. Në vazhdimësi do bëhet një monitorim i vazhduar përgjatë katër vjeçarit (2021-2025) duke vlerësuar nëse premtimet e bëra janë realizuar ose jo; duke shpresuar që mjedisi të marrë vëmendjen dhe investimet e nevojshme.

✍️Përsa i përket programeve politike për mjedisin, mund të shprehemi se kanë një të tillë gjashtë nga tetë partitë: Partia Socialiste (PS), Partia Demokratike (PD), Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI) Partia Republikane (PR), Partia Social Demokrate (PSD), Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet (PDIU) dhe vetëm katër prej tyre kanë bërë premtime për fushat e mjedisit si vijon: Partia Socialiste – mbetjet dhe kanalizimet e ujërave të zeza, menaxhimi i ujit, biodiversiteti, hapësirat e gjelbërta, mbrojtja e mjedisit, ekonomia e gjelbër qarkulluese, energjia, turizëm dhe agro-turizëm, bujqësi (nëntë fusha). Partia Demokratike – ajri dhe menaxhimi i zhurmave, mbrojtja e mjedisit, ekonomia e gjelbër qarkulluese, kimikatet dhe mbrojtja e konsumatorit, energjia, ndryshimet klimatike, turizëm dhe agro-turizëm, bujqësi (tetë fusha). Lëvizja Socialiste për Integrim – mbrojtja e mjedisit, kimikatet dhe mbrojtja e konsumatorit, energjia, bujqësia (katër fusha). Partia Social Demokrate – mbetjet dhe kanalizimet e ujërave të zeza, hapësirat e gjelbërta, mbrojtja e mjedisit, turizëm dhe agro-turizëm, bujqësi (pesë fusha).

Nisma për realizimin e këtij regjistri është mbështetur nga Fondacioni Westminister për Demokraci (WFD) dhe zhvilluar nga Organizata Milieukontakt Shqipëri, e cila ka shfrytëzuar platformat zyrtare të partive politike si dhe komunikuar zyrtarisht me to, duke u konsultuar rreth programeve politike. Konsultimet e nevojshme janë bërë edhe me mediat e grupet e interesit.

Older Posts »

Categories