27503173_1855989867754234_2814914123928713881_o

Përshtati: Klara Leka, Ekolëvizja

Jo shumë kohë më parë, ndërsa hipi në rrugën Archway në veri të Londrës, u përballa me një shofer kamioni i cili u kthye pa paralajmërim. Rruga është një kodër e gjatë, e pjerrët. Unë po ecja me pak më shumë se 20 milje/orë, por në radhën e trafikut në korsinë time dhe brenda limitit të shpejtësisë. Kur kamioni u kthye, unë kisha kohë vetëm për të frenuar, duke shmangur ngadalë një përplasje dhe me fat që makinat prapa nuk ishin grumbulluar pas meje.

Read More…

Advertisements
Posted by: ekolevizja | January 29, 2018

Çfarë është Edukimi Mjedisor?

1

Edukimi mjedisor është procesi i cili lejon individët të eksplorojnë çështjet mjedisore, duke u angazhuar në zgjidhjen e problemeve dhe të ndërmarrin aksione për përmirësimin e mjedisit. Si rezultat, individët zhvillojnë një kuptim më të thellë të çështjeve mjedisore dhe kanë aftësi vendimmarrëse më të përgjegjshme.

Read More…

Posted by: ekolevizja | January 25, 2018

Bujqësi e qëndrueshme

support sustainable agriculture

Prodhimi i qëndrueshëm bujqësor është shfaqur si një nevojë për të gjetur mënyra të prodhimit bujqësor që nuk degradojnë resurset natyrore dhe që në të njëjtën kohë sjellin prodhime bujqësore dhe të ardhura të larta.

Read More…

« Newer Posts - Older Posts »

Categories