Archive for the ‘Te ndryshme’ Category

Mjedisi Evropian: fuqia e të dhënave dhe njohurive

Posted by: ekolevizja on March 19, 2018

Si të minimizohen përmbytjet në Shqipëri?

Posted by: ekolevizja on December 19, 2017

Molnar Kolaneci: Nuk ka studime shkencore për përmbytjet

Posted by: ekolevizja on December 8, 2017