Archive for the ‘Te ndryshme’ Category

Trajnim mbi parimet e përgatitjes dhe zbatimit të projekteve

Posted by: ekolevizja on January 10, 2019

Mjedisi Evropian: fuqia e të dhënave dhe njohurive

Posted by: ekolevizja on March 19, 2018

Si të minimizohen përmbytjet në Shqipëri?

Posted by: ekolevizja on December 19, 2017