Archive for the ‘Ndryshimet klimatike’ Category

Trump – Si dhe pse doli nga marrëveshja e Parisit

Posted by: ekolevizja on June 6, 2017

Ligj specifik për Ndryshimet Klimatike

Posted by: ekolevizja on March 13, 2017