Posted by: ekolevizja | March 23, 2015

Prodhuesit e energjisë synojnë edukimin e konsumatorëve mbi shkarbonizimin

Julia Pyper, SHBA, 16 mars 2015

Solar_panels_on_a_roof

Kërkesa e konsumatorëve për energji më të pastër si dhe për teknologji të reja për kursimin e energjisë është duke transformuar sektorin elektrik. Në këtë trend të ri, furnizuesit po i japin më shumë rëndësi përfshirjes së konsumatorëve. Por duket se konsumatorët nuk interesohen shumë të kuptojnë apo të përfshihen në programet e furnizuesve.

Tregëtarët e energjisë e pranojnë se programet e tyre të edukimit të konsumatorëve nuk po kanë efekt, ndërkohë që nuk dinë se çfarë duhet të ndryshojnë, sipas një sondazhi të 144 drejtorëve kompanish furnizuese të energjisë në SHBA. Përhapja e paneleve PV rezidenciale dhe pajisjeve efiçente të energjisë janë shkaku kryesor i këtij trendi të ri të përfshirjes së konsumatorit në modelin e tregëtisë. Sipas sondazhit 76% e furnizuesve të energjisë sot i japin më shumë rëndësi edukimit të konsumatorëve. Ky tranzicion është një ndryshim i madh për industrinë e energjisë, e cila për shumë kohë ka punuar në një treg monopol.  Por vetëm 2% e furnizuesve janë të kënaqur me marrëdhëniet e tyre me klientët. Shumica e furnizuesve nuk shohin ende përfitime ekonomike nga edukimi më i mirë i konsumatorëve.  Gjithsesi, ata mendojnë se duhet të fokusohen kryesisht në masat e efiçencës së energjisë nga konsumatorët, pastaj në menaxhimin e kërkesës për energji, dhe në fund në panelet PV. Ka dy arësye përse panelet PV janë në fund të listës: së pari kanë nevojë për më shumë kapital se sa masat e efiçencës. Së dyti, shumë prodhues energjie e kanë të ndaluar të instalojnë panele PV, kështuqë i shohin si konkurrente. Shumë kompani mendojnë se nuk kanë sukses në edukimin e konsumatorëve mbi kursimin e energjisë, sepse konsumatorët e shohin veten të pafuqishëm për të ndikuar në konsumin e përgjithshëm. Një pjesë e kompanive mendojnë se nuk kanë komunikuar mjaftueshëm me klientët.

Problemi me programet e edukimit të konsumatorëve është se kompanitë nuk mund të masin saktë përfitimet nga këto programe. Kjo bën që njohja e kostos së këtyre programeve nga autoriteti mbikëqyrës të jetë problematike. Me gjithë problemet, programet e edukimit të klientëve pritet të shtohen në të ardhmen, sepse shikohen si kyç për të ardhmen e sektorit elektrik. Ato furnizues që do të jenë më të suksesshëm në edukimin e klientëve do të jenë më rentabël në tregun e energjisë.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: