Posted by: ekolevizja | July 4, 2014

Raporti mbi korrupsionin ne shqip

Në 24 Qershor Projekti SEE SEP, ku bën pjesë Qendra “Grupimi Ekolëvizja” dhe Qendra “Eden” publikoi raportin “Përfitues dhe humbës: kush përfiton nga korrupsioni i lartë në sektorin energjitik në Europën Jug-lindore”, të udhëhequr nga Marko Prelec. Qëllimi i këtij raporti është të identifikojë rastet e nivelit të lartë të korrupsionit në sektorin energjitik në Ballkan dhe të rekomandojë masa për zbutjen e tij. Një përmbledhje në shqip të pjesëve të raportit relevante për Shqipërinë tashmë mund ta lexoni këtu.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: