Posted by: ekolevizja | November 25, 2013

Ngrohtësi, siguri, energji e pastër– Cilën rrugë po merr Shqipëria në krahasim me vendet e rajonit?

Nga Rita Strakosha
Vendet e Europës Juglindore janë në udhëkryq. Ka plane për investimin në rajon, në 10 vitet e ardhshme, të 30 miliard eurove në projekte energjie. Nga vendimet që do të marrë qeveria do të varet furnizimi me energji në çdo shtëpi, siguria e projekteve të energjisë si dhe pastërtia e ajrit dhe ujit.
Për shkak të rëndësisë së vendim-marrjes në këtë fushë, kemi përgatitur një infografik “Ngrohtësi, siguri, energji e pastër – Cilën rrugë është duke marrë Shqipëria?” –ku krahasohet Shqipëria me vendet fqinjë dhe BE-në. Të dhënat janë për vitin 2010.Këtu mund të gjeni tabelën me burimet e informacionit , kurse ketu infografikën, si dhe tabelen ne anglisht.
Nga të dhënat duket se Shqipëria është ndër vendet më problematike në rajon për sa i përket humbjeve të energjisë në rrjet. Në vitin 2012 humbjet janë shtuar edhe më shumë dhe kanë shkuar në 46% të energjisë së shpërndarë në rrjet. Në energjinë e diellit dhe të erës investimet janë pothuajse 0, kurse objektivi për efiçencën e energjisë është ende larg objektivit të BE-së ku synojmë të aderojmë.
Gjithashtu, në linqet më poshtë mund të gjeni infografiqet për 6 vendet e tjera të rajonit, të cilat synojnë aderimin në BE: Kosova, Maqedonia , Mali i Zi, Bosnje Hercegovina, Kroacia, dhe Serbia .  
 
Kosova
Mali i Zi
Maqedonia: 
Bosnje Hercegovina:
Kroacia:
Serbia: 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: