Posted by: ekolevizja | December 16, 2011

Kryetaret e bashkive per reduktimin e emetimeve

16-12-2011

Në edicionin e tij të tretë të Paktit të Kryetarëve të Bashkive që u mbajt në 29 nëntor , u rinovua angazhimi për reduktimin e emetimeve të CO2 . Kjo bëhet qëllimin e rritjes së efikasitetit tëenergjisë dhe përdorimit të burimeve të rinovueshme të saj . Nëpërmjet këtij angazhimi atasynojnë të plotësojnë dhe tejkalojnë objektivin e BE-së uljen 20+20+20 për emetimet e CO2 në BE deri në vitin 2020.

Pas miratimit të paketës së klimës dhe energjisë në 2008, Komisioni Evropian ngriti këtë Pakt të kryetarëve të komunave e bashkive me 263 pjestarë për të mbështetur  përpjekjet e bëra nga autoritetet lokale në zbatimin e politikave të qëndrueshme të energjisë. Sot numuri i tyre ka arritur në mbi tre mijë komuna e bashki që përfaqësojnë më shumë se 140 milion qytetarë evropianë. Përpjekjet e tyre janë përqëndruar në investimet në programe ambicioze lokale për energji të qëndrueshme për tu dhënë shtetasve të tyre kushte më të mira jetese , përfitime ndaj ekonomisë lokale si dhe të krijojnë vende të reja pune. Kjo bëhet , vecc investimeve lokale edhe me fonde të BE-së .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: